Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Xã Đồng tiến nằm ở phía năm huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái bình, giáp với 9 xã của 3 huyện ngoài ra xã còn có đường giao thông tỉnh lộ 455 đi qua thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế, với nguồn lực dồi dào, nhân dân cần cù chịu khó, sáng tạo trong lao đọng. Xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ được thành lập ngày 28/2/1958 tổng số đơn vị hành chính trực thuộc gồm 7 thôn.

Media/106_DongTien/Images/anh-dai-dien-dh-dong-tien.jpg

Diện tích tự nhiên là 938 ha, diện tích đất canh tác là 660 ha, với 3.848 hộ với 11.784 nhân khẩu có một nhà thờ sứ gồm 59 hộ và 185 nhân khẩu.
Với truyền thống là một đơn vị anh hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sự phát triển kinh tế xã hội; Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp  vận động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phong trào thi đua yêu nước của xã tiếp tục phát triển tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách giành chiến thắng lợi khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.
Xã có 3 bậc học Mầm Non, Tiểu học, Trung học cơ sở tổng dố học sinh 1,7 nghìn học sinh.